Erik Dahlbergsvägen 61-67 / Hantverkaregatan 64 A-D / N Fogdelyckeg. 48-50

Erik Dahlbergsvägen 61-67 / Hantverkaregatan 64 A-D / N Fogdelyckeg. 48-50

Husen är byggda i början på 40-talet, totalt 83 lägenheter. Lägenheterna är renoverade med nya kök och badrum under 80- och 90-talet.